ประเทศจีน โซนวาล์วทำความร้อน ผู้ผลิต

อาคารสีเขียวการปล่อยคาร์บอนต่ำ

503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx

April 16, 2011

พื้นดิน: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนต่ำเจ้อเจียงกรีน

อาคารสาธิต: Zhejiang Green Low Carbon Emission Science & Technology Building เปิดให้บริการแล้ว โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานสาธารณะเป็นศูนย์

รายละเอียดการติดต่อ