ประเทศจีน โซนวาล์วทำความร้อน ผู้ผลิต

อาคารสีเขียวการปล่อยคาร์บอนต่ำ

503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx

September 29, 2009

ก่อตั้งกลุ่ม

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารสีเขียว ลดการปล่อยคาร์บอน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการติดต่อ